Το ξέρατε ότι.. #2

Ο Βρετανικός στρατός δοκίμασε το 1964 σε
 

Το ξέρατε ότι.. #1

Στον Ατλαντικό Ωκεανό υπάρχει ένα