Ο Αντίχθων είναι σώμα του ηλιακού συστήματος με
 
Ονομάστηκε Αφροδίτη στην αρχαία θεά της γονιμότητας, ο πλανήτης Αφροδίτη δεν θα μπορούσε να είναι πιο εχθρικός για τον άνθρωπο όπως
 
Οι ερευνητές είδαν πρόσφατα ένα «κουκούλι» ενέργειας που περιβάλλει μια μακρινή έκρηξη από ακτίνες γάμμα.
 
 
Παρόλο που είναι συχνά δύσκολο να εντοπιστεί, η θέα του Ποσειδώνα είναι πάντα μια ανταμοιβή για εκείνον που θα ψάξει.